strudlijada-2018.jpg

Учешће на манифестацији „Штрудлијада“ у Долову и освојено 1. место за најлепше уређени штанд на манифестацији.


Сва права задржана. ©2019. УГ Панонке Панчево. Имплементација TEHNO.RS